OBEZİTE NEDİR VE TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR ? OBEZİTE NEDİR, NASIL TANIMLANIR ?

OBEZİTE NEDİR VE TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR ? OBEZİTE NEDİR, NASIL TANIMLANIR ?

Obeziteyi kısaca vücutta sağlığı bozacak oranda yağlanma birikimi olarak tanımlayabiliriz. Tnaımlama kriterimiz ise Vücüt Kitle İndeksi (VKİ) denilen bir hesaplama ile yapılabilmektedir, VKİ=vücut ağırlığı(kg)/boy uzunluğunun karesi(m2) olarak oldukça kolay bir şeklide hesaplanabilir. Örneğin 120 kg ağrılığında ve 1,70 m uzunluğunda olan bir kişi için VKİ=120/1,7×17=41,5

VKİ; 18-25 arası normal

25-30 arası kilolu

30-35 arası 1.derece obez

35-40 arası 2.derece obez

40-50 arası morbid obez

50 üzeri ise süper morbid obez diyebiliriz

PEKİ,OBEZİTE NİYE BU DENLİ SIK KONUŞULUR DURUMDA VE POPÜLER BİR KONU ?

Günümüzün ve önümüzdeki 20-30 yılın en önemli sağlık sorunu olduğunu-olacağını söyleyebiliriz.

NEDEN ?

ABD’de Boston üniversitesinde 225 000 kişi üzerine yapılan geniş bir çalışmaya göre VKİ değeri 25-30 arsı kişilerin erken ölüm oranı %10,30-40 arası kişilerin erken ölüm oranı %34 ve 40 üzeri kişilerin erken löüm oranı %98 olarak belirlenmiş. Ayrıca kanserlerden ölümlerin 1/5 ‘i obeziteye bağlı sebepler olarak gösterilmiş, VKİ değeri 30 ve üzeri olan kişilerde diyabet riski 60-80 kat artmış olarak bulunmuş. Ayrıca hipertansiyon,uyku apne hastalığı,dizve omurga hastalıkları,bazı kanser türleri yatkınlıklarında artış riski olduğu da gösterilmiştir. Buradan da anlıyoruz ki obezite tedavi edilmediğinde; 1-bazı hastalıkların yaşanma riski yükselir 2-ERKEN ÖLÜM RİSKİ yükselir 3-kişisel ve ülke ekonomisine normal kilodakilere göre 5 kat yüksek bir sağlık harcaması riski getirir 4-sosyal olarak sürekli kendisiyle ve çevresiyle mutsuz olan birey,yaşama ve üretime katkıda bulunmakta zorluklar çeker.

Ayrıca tüm dünyada sıklığı her geçen yıl artan bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde görülme sıklığı %30 ların üzerindedir,ülkemizde ise %20 ‘lerin üzerine çıkmıştır. 2030 yılında her iki kişiden birinin obez olması beklenmektedir.

TEDAVİSİ NEDİR PAYLAŞABİLİR MİSİNİZ ?

Obezite tedavisinin en önemli yolu OBEZ OLMAMAKTIR !!!Bunun için ailede,okul öncesi ve ilk&orta öğretim sürecindeki bilinçlendirme,obezite ile ilgili önleyici devlet ve global dünya sağlık politikaları gerekmektedir.

Bu yollarda başarılı olunamamışsa

1-tıbbi beslenme kontrolü ve egzersiz

2-yeme davranış bozukluğu tedavisi

3-ilaçla tedavi

4-obezite cerrahisi seçenekleri

önümüzde durmaktadır

Obez kişilerin %90 ve üzerinde bir oranda insülin direncine sahip oldukları saptanmıştır,bu nedenle yine istatistiklere göre 10 yıllık bir sürecin sonunda beslenme kontrolü ve egzersiz ile kişilerin yalnızca %1-2 ‘sinin sağlıklı kiloda olduğu gözlenmiş %98-99 oranında ise ya başaramadığı ya sorunlu kilosuna geri döndüğü ya da daha kilolu bir duruma geldiği gözlenmiştir.

Bu nedenledir ki obezite tedavisinde OBEZİTE CERRAHİSİNİN yeri çok önemlidir. ABD’de yılda 300 000 ülkemizde ise yılda 15 000 obezite cerrahisi işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu sayılar her geçen sene artmaya da devam edecektir.

HER İSTEYENE OBEZİTE CERRAHİSİ UYGULANABİLİR Mİ ?

Elbette hayır. Günümüzde en çok tartışılan konulardan biridir bu. Bu operasyonu sadece fazla olan birkaç kilosunu vermek isteyenlere uygulamak tıbben etik değildir. Obezite cerrahisinin tüm dünyada kabul görür bir takım gereklilik şartları vardır. YİNE SON GÜNLERDEKİ GİBİ ”BU KADAR KİLODAYIM, AMELİYAT OLABİLİR MİYİM ? ” SORUSU YANLIZ BİR SORU. SADECE KİLO DEĞERİNİN BİLİNMESİ AMELİYAT GEREKLİLİĞİNİ BELİRLEMEYE YETMEZ !!!

NEDİR BUNLAR ?

1-VKİ değerinin 35-40 arası olması ve bunun yanında hipertansiyon,diyabet,uyku apne hastalığı v.b. hastalıkların olması

2-VKİ değerinin 40 üzerinde olması

3-18-65 yaş arası olması gibi.Yaş sınırı kişinin durumuna göre 65 üst sınırı kısmen esnetilebilir

SADECE BU DEĞERLER YETERLİ MİDİR ?

Bu değerler genel değerlendirmelerdir,bu değerlere sahip olan kişiler obezite cerrahi ile görüşmesini yapar ve sonrasında bir ekip çalışması başlar. Kişinin durumuna göre konsültasyonlar(pisikolog,beslenme uzmanı,kardiyoloji v.s.),standart olan(gastroskopi,tüm batın USG,hormonal tarama,rutin biyokimyasal tetkikleri v.s.) ve kişiye göre artabilecek olan tetkiklerden sonra nihai karar verilir.

Görüldüğü üzere bu cerrahi prosedür bir EKİP işidir,doğru hasta&doğru tanı&doğru tedavi denklemi bir arada yürütülmesi gereken zorunlu adımlardır. Bu kiriterlere uyulmadığında basında gördüğümüz toplumda NEGATİF ALGIYA sebep olan sonuçlar doğmaktadır Aslında bu operasyonlar gereklilikleri uygun kişilere uygulandığında YAŞAM KURTARICIDIR VE KİŞİLERE YEPYENİ BİR YAŞAM SUNMAKTADIR. Ben şahsım ve hastanem adına çok net olarak altını çizerek söyleyebilirim ki ;bu süreci mesleki ve vicdani olarak etik şartlar altında değerlendirip etik değerlerden ödün vermeden gerçekleştirmekteyiz.

TÜM SÜREÇ DOĞRU YÖNETİLDİĞİNDE, HANGİ YÖNTEMLERLE CERRAHİ UYGULUYORSUNUZ ?

Tüm obezite cerrahi prosedürleri laparoksopik denilen kapalı yöntemlerle uygulanmaktadır,daha az ağrılı,daha erken ev-iş hayatına dönüş ve daha kozmetik iyi görünüm sağlarlar.

Obezite cerrahisini iki kategoride değerlendirebiliriz. 1-kısıtlayıcı prosedürler 2-emilim engelleyici proseürler

Kısıtlayıcı prosedür; şu an tüm dünyada TÜP MİDE ,mide küçültme diye bilinen sleeve gasterktomi yöntemi EN SIK uygulanan cerrahi prosedürdür. kısıtlayıcı prosedür olarak uygulanır,midenin %80 kadarı alınır ve bu alınan parçada Gherelin denilen açlık hormonu salgılayan yer de çıkarılmış olur.

Emilim engelleyici prosedürler;mideden gelen besin ile pankreas&safra sıvılarını ince bağırsağın dah uzak bir kısmında karşılaşmalarını sağlayan prosedürlerdir. Ypılan çalışmalar ince bağırsağın ilk kısımlarının besinsel hormon aktivasyonun en yoğun olduğu yerler olduğunu göstermiştir,bu prosedürlerde bu kısmın by pass edilmesi amaçlanır. Gastrik By Pass , Mini Gastrik By Pass, Duodenal Switch bu yöntamlerden birkaçıdır.

Hangi yöntemin uygulanacağına obezite cerrahı ve hasta arasında yapılan görüşme sonucunda karar verilir.

NEDEN TÜP MİDE AMELİYATI DAHA ÇOK UYGULANMAKTADIR ?

Bunun birden fazla sebebi vardır.

1-tüp mide ameliyatı daha kısa,by pass ameliyatları daha uzun sürer

2- tüp mide ameliyatının riskleri daha az,by pass ameliyatlarının daha fazladır

3-tüp mide ameliyatından sonra sadece 6-12 ay kadar vitamin,mineral ve protein desteği gerekir.By pass ameliyatlarından sonra ömür boyu vitamin,mineral desteği gerekmektedir

4-tüp mide ameliyatı sonrası geride kalan mideye normal kişilerdeki gibi gastroskopik yoldan değerlendirme yapılabilir,gastrik by pass ve mini gastrik by pass sonrası midenin değerlendirilmesi için ameliyathane koşulları gerekmektedir.

5-başarısızlık durumunda tüp midenin dönüşüm cerrahisi daha kolay, by pass cerrahi yöntemlerin başarısızlığında cerrahi dönüşüm oldukça zordur.

OBEZİTE CERRAHİSİNİN FAYDALARI NELERDİR ?

Öncelikle erken ölüm oranını AZALTIR !!!

Ayrıca hipertansiyon,diyabet,uyku apnesi,diz ve omurga hastalıkları,karaciğer yağlanması,migren,astım,depresyon,idrar tutamama gibi hastalıklarda %40-99 arasında iyileşmeler sağlar. Bazı kanser türlerinin de gelişimine engel olur.

Kişinin yaşam kalitesi %95 oranında artar ve sosyal yaşamda özgüvenini kazanarak yer edinir.

OBEZİTE CERRAHİSİNİN RİSKLERİ VAR MIDIR ?

Elbette yaşamdaki her hareketli ve ivmeli eylemin olduğu gibi bu işlemlerin de riskleri vardır. %0,01-0,06 arasında yaşam kaybı riski mevcuttur. % 1 oranında da yaşam kaybına yol açmayan genel ameliyat riskleri mevcuttur. Tecrübeli ellerde,ekip çalışmasını gösteren merkezlerde ve etik değerlere uyan ekiplerde bu riskler dünya standartlarındaki oranlar gibidir. Morbid obez olan kişinin ameliyat olmaması halindeki yoldaki riskin operasyona ait bu dünya standartlarında risklerden daha fazla olduğunu bir lez daha belirtmekte fayda var.

AMELİYAT SONRASI SÜREÇ HAKKINDA KISA BİR BİLGİ VEREBİLİR MİSİNİZ ?

Ameliyat sonrası ortalama 2-4 gece hastanede yatış gerçekleşir ve taburcu edilir.

Ameliyat sonrası 6. saatte yürümeye başlanır

Ameliyat sonrası 1. günde ağızdan tanesiz sıvı gıda alınımı başlar,2 hafta tanesiz sıvı sonraski 2 hafta püre kıvamlı beslenme ürünleri ve 1. aydan sonra katı gıdalara geçilebilir(beslenme uzmanı kontrolünde!!!)

Taburculuktan sonra ofis işi olarak bahsedilen işlere 1 hafta içinde başlanabilir,kondüsyon gerektiren ve zorlanılabilecek işlere 20 gün ile 1 ay sonrasında başlanabilir.

Ameliyat sonrası ilk 15 gün yürüyüş,2. haftadan sonra yüzme sporu uygulanabilir,karın kası çalıştıran sporlara 3 ay sonra başlanabilir.

Özelllikle kadınların merak ettiği nokta;operasyon sonrası 18.aydan sonra hamile kalınabilir.

Fazla kiloların %90-95 ‘i 1,5-2 yıl içinde verilecektir. UNUTULMASIN Kİ BU BİR 100 METRE KOŞUSU DEĞİLDİR,BİR MARATON SÜRECİ GİBİDİR SABIR GEREKTİRİR. Bu süreç kişisel farklılıklar içerebilir.

OPERASYON SONRASI EN ÖNEMLİ DURUMLARDAN BİRİ DE DÜZENLİ TAKİPTE KALMAK,VARSA SORUNLARI ERKEN ÖĞRENMEK MÜDAHALE ETMEK SORUN YOKSA DA MOTİVASYON AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR

Doktor Özden Avcı

Pendik Şifa Hastanesi

wwww.marifetlikadinlar.net için Dr. Özden Avcı tarafından hazırlanmıştır. marifetlikadinlar.net KAYNAK gösterilmeden kullanılamaz…

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
error: